O nás

Stružielka je občianske združenie zamerané na výchovu a vzdelávanie postihnutých detí


   snažíme sa o integráciu zdravotne postihnutých detí po boku zdravých členov, rodiny a priateľov

   prostredníctvom tvorivých dielní a rôznych aktivít sa staráme o psychický i fyzický rozvoj osobnosti bez rozdielu veku a postihnutia

   snažíme sa vytvárať podmienky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých jedincov, k sebapoznávaniu a samostatnosti

   vedieme postihnuté deti k poznávaniu umenia, vzdelávania, ku kultúrno-spoločenskej činnosti, ktoré obohacujú ich vnútorný svet

VIAC O NÁS

Čo robíme"My sme deti zo Stružielky,
úsmev všade rozdávame,
v srdci radosť, lásku máme,
aj tebe z nej kúsok dáme."

  stretávame sa každý týždeň a delíme sa o zážitky a skúsenosti

  prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjame svoje komunikačné, pohybové i motorické schopnosti

  učíme sa žiť v kolektíve s kamarátmi a zaujímavými ľuďmi, navštevujeme zaujímavé miesta

  tvoríme, spievame, kreslíme, cvičíme, hráme divadlo a bavíme sa životom

 vystavujeme naše práce, pripravujeme rôzne predstavenia a popoludnia

  snažíme sa ukázať všetkým okolo našu snahu, odhodlanosť a bojovnosť

  robíme všetko preto, aby sme žili plnohodnotný život naplnený láskou, porozumením a priateľstvom

Náš tím

Podporujú nás