20. October 2015

Letný tábor

 

Letný tábor Rotary Stružielka má už 25 ročnú históriu. Jedná sa o tábor pre hendikepované deti, ktoré sa cestou vlastnej aktivity v rámci esteticko- tematických dielní dostávajú mimo každodenného mnohokrát neľahkého stereotypu. Ocitnú sa po boku všetkých s podobným osudom a sociálny tlak hendikepu sa stráca. Vďaka pomoci Rotary klubu Ostrava a Rotary klubu Žilina môžu deti zažiť nádherný týždeň.

Tábor slúži ako ozdravný esteticko- socializačný pobyt detí. Jeho cieľom je sociálna a kultúrna integrácia hendikepovaných detí a medzinárodná spolupráca v oblasti špeciálnych pedagogických umeleckých aktivít. Zúčastňujú sa ho deti zo Stružielky z Čadce a deti Lidovej konzervatoře a Múzickej školy Ostrava, ktorá poskytuje široké možnosti pre rozvoj poslucháčov so zdravotným postihnutím v integrácii so zdravými.

Deti sú rozdelené do 4 skupín, pracujú počas týždňa v 4 tvorivých dielňach: hudobnej, pohybovej, dramatickej a výtvarnej, v ktorých sa postupnou rotáciou vystriedajú.

výtvarná dielňa – je zameraná na rozvoj jemnej motoriky, vyjadrenie najmä pre deti s poruchami reči a zraku, rozvíja estetické cítenie a tvorivosť

hudobná dielňa – ponúka možnosť presadiť sa aj deťom s pohybovým a zrakovým hendikepom, rozvíja estetické a hudobné cítenie, rytmus

pohybová dielňa – pomáha presadiť sa aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, má dobré účinky na telo, spôsobuje radosť z pohybu

dramatická dielňa – využíva tvorivé nápady detí, spája ich do divadelných obrazov , ponúka deťom možnosť sebavyjadrenia

V závere tábora celá činnosť vyvrcholí spoločným vystúpením pre rodičov, priateľov, členov Rotary klubov Žilina a Ostrava a všetkých sympatizantov Stružielky. Pestrý tábor dopĺňajú popoludňajšie a večerné aktivity ako sú hipoterapia, kvízy, súťaže a tvorivé stretnutia, ktoré majú deti veľmi radi, odreagujú sa a zažijú nádhernú priateľskú atmosféru.
Prežitý jeden celý týždeň v spoločnosti takýchto detí v letnom tábore Rotary Stružielka zanechá určite v každom z nás hlbokú stopu. Pod vedením odborných lektorov dokážu tieto deti neuveriteľné veci. Mnohokrát siahnu na dno svojich síl, odkryjú čo nevedeli, že v sebe majú a hlavne všetko robia s láskou, nehou a radosťou. Je veľmi dobré že takéto zariadenie existuje, a že sú ľudia, ktorí im chcú pomáhať.