24. December 2015

Ďakujeme za 1 592 eur pre Stružielku

V uplynulých dvoch týždňoch prebiehala v Čadci (v rámci podujatí cyklu Kysucké Vianoce v
Čadci) finančná zbierka pre občianske združenie Stružielka, určená na podporu a skvalitnenie
života a činnosti zdravotne postihnutých detí. Na príprave a realizácii zbierky spolupracovali
aj pracovníci Mesta Čadca, Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca a p. Eva Gurová,
manželka primátora, ktorá nad celou charitatívnou akciou prevzala záštitu už po piaty raz.
Každému, kto sa do zbierky zapojil, venovali organizátori drobný darček – vianočnú ozdobu,
medovníček, drôtené srdiečko, textilnú bábiku, pohľadnicu s kresbou detí zo Stružielky a pod.
Výťažok zo zbierky odovzdala v piatok 18. decembra p. Gurová predsedníčke združenia p.
Simone Melicherovej po skončení vianočného programu, ktorý pre svojich priaznivcov
pripravili členovia DFS Kelčovan. Výťažok zo zbierky predstavuje sumu 1 592 eur. Je to
doposiaľ najvyššia suma, ktorú sa podarilo vyzbierať. E. Gurová a S. Melicherová poďakovali
spoluorganizátorom zbierky za pomoc a podporu, ako aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí
prispeli na činnosť Stružielky a v tomto predvianočnom čase myslia aj na neľahké detské
osudy.

V rámci uvedeného programu sme mali možnosť vidieť na pódiu takmer 70 detí od
najmenších až po teenagerov. S jedinečným pôvabom, radosťou a temperamentom predviedli
čarovné zvyky a obyčaje predvianočného a vianočného obdobia – od Ondreja do Troch
kráľov. Všetci účinkujúci, no najmä tí najmenší, zožali veľký aplauz početného prítomného
publika.

Mesto Čadca a OZ Stružielka ďakujú aj touto cestou všetkým darcom za podporu uvedenej
zbierky.

Za venované vianočné ozdoby a drobné darčeky ďakujeme: VD Okrasa, MO Jednoty
dôchodcov Slovenska v Čadci, V. Hruškovej, A. Urbánkovej, A. Dejovej, J. Grešákovej, Ľ.
Kullovej, A. Kubačkovej a D. Chrastinovej.