Galéria

 

Ukončenie školského roka 2016

Bezpečne aj s hendikepom 2016

Letný tábor Rotary Stružielka 2016

Letný tábor Rotary Stružielka 2016 – video

Začarovaná pesnička Opava 2016

Začarovaná pesnička Opava 2016 – video

Stružielka na Rotary konferencii v Ostrave 2016

Vianočné tvorivé dielne 2015

Od Martina do Troch kráľov 2015

Šarkaniáda 2015

Letný tábor Rotary Stružielka 2015

Letný tábor Rotary Stružielka 2014

Letný tábor Rotary Stružielka 2013

Dielne Stružielka december 2013

Letný tábor Rotary Stružielka 2009

Letný tábor Rotary Stružielka 2008

Reportáž TV Polar – Letný tábor Rotary Stružielka 2009