8. November 2015

Občianske združenie Stružielka


Stružielka pôsobí už od roku 1992. Jej zriaďovateľom bolo v čase vzniku Kysucké osvetové stredisko v Čadci a spoluzriaďovateľom Mestské kultúrne stredisko v Čadci.

V uplynulých dňoch sa Stružielka pretransformovala a ďalej bude pôsobiť ako občianske združenie. Predsedníčkou združenia je Mgr. Simona Melicherová, dlhoročná skúsená pedagogička a lektorka Stružielky. Náplň pôsobenia Stružielky sa nemení, naopak, členovia združenia chcú v blízkej budúcnosti jej činnosť obohatiť a rozšíriť aj o ďalšie zaujímavé aktivity a projekty.

Stružielku v minulosti finančne i materiálne podporili viaceré subjekty i individuálni darcovia. OZ Stružielka bude aj naďalej veľmi vďačné svojim priaznivcom a priateľom za každý prejav priazne a podpory. Ak sa rozhodnete priložiť tehličku na túto krásnu stavbu, ktorá rozvíja a obohacuje život zdravotne postihnutých detí a mládeže, môžete nás podporiť aj formou príspevku na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK 5209000000005078375673.

Ďakujeme Vám.