2. December 2015

Od Martina do Troch kráľov

Náš celý príbeh sa odohrával v čase, keď sa dni krátia, noci predlžujú a jeseň odovzdáva svoje žezlo Pani zime. Príroda sa ukladá na zimný spánok, práce na poliach utíchajú, komôrky sa pýšia bohatou úrodou a ľudia sa pripravujú na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Stružielčatá sa na spoločnom stretnutí spolu so svojimi rodičmi a priateľmi vrátili do čias minulých, kedy ľudia s očakávaním dodržiavali rôzne predvianočné zvyky, uctievali tradície a verili pranostikám. Stretli sa s Betlehemcami i Luciami, ozdobili vianočný stromček vlastnoručne zhotovenými ozdobami, zaspievali koledy i privítali Anjelika s darčekmi.

Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére, priateľskom duchu a porozumení. Sme veľmi radi, že medzi nás prišiel i pán primátor mesta Čadca Milan Gura, naši priatelia z Rotary klubu Žilina Jozef Štrba i verný priateľ Stružielky Karol Herian, Paľko Zátek a Adka Žlebeková. Ich prítomnosť na našom stretnutí nás presvedčila o tom, že im na nás záleží a patria do našej stružielkovskej rodiny.

„Čas vianočný, čas vzácny nech dlho precitáva v nás,

nech v tieto chvíle dojemné raz zastaví sa čas.

Čas vianočný, čas vzácny, nech prináša radosť nám,

o tom ako prežiť ho, nech rozhodne každý sám.“

Fotografie