10. December 2015

Príď medzi nás do Stružielky


Milá kamarátka, milý kamarát,

ak sa niekedy cítiš sama, sám, ak ti príroda nedopriala plnohodnotný fyzický či psychický
vývoj, nebuď smutná, smutný, netráp sa a príď MEDZI NÁS. Príď do STRUŽIELKY. Vďaka nám
budeš šťastnejší a bohatší o nové zážitky a poznanie. Poteší nás, ak sa staneš jedným z nás,
ak sa staneš členkou, členom našej veľkej a krásnej rodiny. S nami ti bude veselo, zažiješ veľa
dobrodružstiev a pochopíš, že vidieť môžeš aj srdcom, počuť môžeš aj dotykom.

• • •

Stružielka pôsobí v Čadci a na Kysuciach už 23 rokov. Navštevujú ju deti a mládež z Čadce
a blízkeho okolia. 13. októbra 2015 otvorila nový školský rok 2015/2016. Deti sa stretávajú so
svojimi lektormi každý utorok popoludní v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Stružielka ponúka 6 odborov detskej terapie:

• ARTETERAPIA

skupinová terapia s využívaním rôznych výtvarných techník
Lektorka: Mgr. Ľudmila Pišteková

• MUZIKOTERAPIA

skupinová a individuálna terapia so zameraním na spev a jednoduché
pohybové hry so spevom
Lektorka: Mgr. Simona Melicherová

• DRAMATICKÁ VÝCHOVA

skupinová terapia využívajúca postupy detskej dramatickej tvorivosti,
improvizácie a pantomímy
Lektorky: Ing. Zuzana Skurková, Mgr. Simona Melicherová

• LOGOPÉDIA

individuálna náprava reči, pohybová terapia
Lektorka: Mgr. Kristína Sikorová

• POHYBOVÁ TERAPIA, TANEC

skupinová liečba zameraná na pohyb a tanec
Lektorka: Mgr. Nina Kopecká

• PSYCHOTERAPIA

skupinová i individuálna liečba slovom a rôznymi neverbálnymi technikami
Lektorka: Mgr. Alena Žabková

• • •

Rodičia alebo vychovávatelia z domovov mládeže môžu deti prihlásiť
na tel. č.: 0908 911 416, 0907 834 105
alebo prísť aj s dieťaťom v ktorýkoľvek utorok o 14.00 hod. do Domu kultúry v Čadci.
Adresa: Stružielka, o. z., Okružná 100/13, 022 04 Čadca.
Viac sa o nás dozviete na www.struzielka.sk.

História a súčasnosť

Stružielka pôsobí v Čadci ako špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti
aplikujúce výchovu a vzdelávanie formou umeleckých postupov už od roku 1992. Jej
zriaďovateľom a dlhoročným garantom a Kysucké osvetové (neskôr kultúrne) stredisko v
Čadci (KOS, KKS) a spoluzriaďovateľom Mestské kultúrne stredisko v Čadci (dnes Kultúrne a
informačné centrum mesta Čadca). Pri jej zrode stáli pracovníčka KOS Marta Letová,
dramaturg Jaroslav Černý a Milena Soukupová, riaditeľka Muzickej školy v Ostrave.
V minulosti pôsobili ako lektori aj manželia Jana Praisová a Karel Prais, Mária Hlavinková
(Ostrava), Adriana Žlebeková, Pavol Zátek, Magdaléna Nováková, Marta Bodická, Stanislava
Brodeková a ďalší. Po odchode M. Letovej bol dlhoročným organizačným vedúcim a dušou
Stružielky Ján Ďurica, pracovník KKS, v súčasnosti podpredseda združenia. Na jeseň 2015 sa
Stružielka pretransformovala a ďalej bude pôsobiť pod krídlami rovnomenného občianskeho
združenia. Predsedníčkou združenia je Simona Melicherová, dlhoročná skúsená pedagogička
a lektorka Stružielky. Náplň pôsobenia Stružielky sa nemení, naopak, členovia združenia chcú
v blízkej budúcnosti jej činnosť obohatiť a rozšíriť aj o ďalšie zaujímavé aktivity a projekty.
Vznik OZ Stružielka významne podporilo aj Mesto Čadca, ktoré je stálym partnerom
Stružielky. Umelecké tvorivé dielne sa budú aj naďalej konať na pôde Domu kultúry v Čadci,
kde má Stružielka svoj bezpečný a trvalý domov. Dlhoročným partnerom a priateľom
Stružielky je Rotary klub Žilina, ktorý každoročne organizuje rôzne benefičné podujatia na
podporu zdravotne postihnutých detí a podporuje medzinárodný letný tábor pre deti
navštevujúce Stružielku a Muzickú školu v Ostrave.

Podpora Stružielky

Stružielku v minulosti finančne i materiálne podporili aj viaceré subjekty a individuálni
darcovia z regiónu Kysúc, Slovenska i Českej republiky. V ďalšom období bude financovaná
najmä prostredníctvom rôznych grantov, projektov, darov a príspevkov členov združenia. OZ
Stružielka bude aj naďalej veľmi vďačné svojim priaznivcom a priateľom za každý prejav
priazne a podpory. Ak sa rozhodnete priložiť tehličku na túto krásnu stavbu, ktorá rozvíja a
obohacuje život zdravotne postihnutých detí a mládeže, môžete nás podporiť aj formou
príspevku na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK 5209000000005078375673.

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME 🙂

Vaše Stružielčatá