3. October 2015

Stružielka otvára nový školský rok


STRUŽIELKA –  špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti, ktoré v Čadci a
na Kysuciach aktívne pôsobí už 23 rokov, oznamuje rodičom, že 13. októbra 2015 otvára nový školský
rok 2015/2016. Zdravotne postihnuté deti sa budú stretávať každý utorok popoludní v priestoroch
Domu kultúry v Čadci a využívať nasledovné odbory detskej terapie:  

    • psychoterapia – skupinová i individuálna liečba slovom a rôznymi neverbálnymi technikami

    • arteterapia – skupinová terapia s využívaním rôznych výtvarných techník

    • muzikoterapia – skupinová a individuálna terapia so zameraním na spev a jednoduché
      pohybové hry so spevom

    • dramatická výchova – skupinová terapia využívajúca postupy detskej dramatickej tvorivosti,
      improvizácie a pantomímy

    • logopédia – individuálna náprava reči, pohybová terapia

    • tanec – skupinová liečba zameraná na pohyb a tanec.

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti  telefonicky, č. tel. 0908 911416, 0907 834 105 alebo prísť aj s
dieťaťom v utorok 13. 10. 2015 o 14.00 hod. do Domu kultúry v Čadci.