11. November 2015

Tvorivé dielne pre mamičky

Novinkou v Stružielke sú aj tvorivé popoludnia pre mamičky Stružielkárov. Alenka Žabková spolu s mamičkami raz v mesiaci strávi spoločné popoludnie, pri ktorom ukážu svoju šikovnosť, zručnosť, nápaditosť a kreativitu. Navzájom si vymenia skúsenosti, porozprávajú o svojich problémoch a zabudnú na starosti, ktoré ich sprevádzajú pri výchove ich detí.